Tag Archives: socialme

social-media-giup-gi-cho-kinh-doanh

Social media giúp gì cho kinh doanh

Tận dụng social media (truyền thông xã hội) là bí quyết quan trọng đối với doanh nghiệp ngày nay.

Thúc đẩy xúc tiến bán hàng

Các hoạt động xúc tiến thông qua các nền tảng social media thường thu hút được nhiều người tham gia, mang lại khách hàng và cung cấp giải pháp cho hoạt động bán hàng, mua sắm. Nếu những hoạt động trên được thực hiện hiệu quả thông qua các kênh social media, doanh nghiệp có thể tăng lượng truy cập vào websit và tạo ra hiệu ứng thương hiệu. Continue reading “Social media giúp gì cho kinh doanh” »